om addbergers juridiska

 

Addbergers Juridiska

Jag handlägger och driver ärenden främst inom familjerätt,

d v s i första hand barns vårdnad, boende och umgänge (vårdnadsärenden) samt upprättar familjerättsliga avtal och handlingar som testamenten, gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord,bodelningsavtal och bouppteckningar. Man kan även anlita mig i fastighetsrättsliga-, hyresrättsliga- och förvaltningsrättsliga ärenden. Inom brottmål företräder jag, i egenskap av målsägandebiträde, barn och vuxna vilka utsatts för brott mot sin person. Det betyder att jag finns till som stöd för samt bevakar brottsoffrets rättigheter under förundersökning och rättegång. Jag för även eventuell skadeståndstalan. Vidare kan man anlita mig för föreläsningar (kriminologi, juridik), vilka jag skräddarsyr efter önskemål. Jag har rättshjälpsförordnande samt godkännande av svensk försäkrings nämnder som ombud i rättsskyddsärenden.

 

Jag representerar klienter över hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veritatem dies aperit

Copyright © All Rights Reserved